บริษัท บีบีเอส จำกัด

B. B. S. COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105523002746
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2523 พ.ศ. (44 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/2/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 258/11 สยามสแควร์ซอย 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน