บริษัท เค.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

K. T. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105523002282
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2523 พ.ศ. (44 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/2/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1547/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน