บริษัท ดี ที เอส (ไทย) จำกัด

D T S (THAI) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105523001740
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2523 พ.ศ. (44 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
30/1/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 299/45 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน