บริษัท บางปู อควอเรี่ยม จำกัด

BANGPOO AUARTIVN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บางปู อควอเรี่ยม จำกัด (ID: 0105522022611) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/12/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 69/11 ซอยสหบัญชี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105522022611
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/12/2522 พ.ศ.
(44 ปี 7 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/12/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

บริษัทที่คล้ายคลึง