บริษัท ไทยสเตนซิล จำกัด

THAI STENCIL CORPORATION LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522021038
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2522 พ.ศ. (44 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
7/11/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9/4 ถนนมหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน