บริษัท เหรียญทอง แฟคทอรี่ จำกัด

RIAN THONG FACTORY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522019092
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2522 พ.ศ. (44 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
8/10/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 316/21 ซอยสะพานดำ ถนนเจริญรัก แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน