บริษัท วินเทจ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

VINTAGE CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522016115
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2522 พ.ศ. (44 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 6 ตรอกพุทธโอสถ ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน