บริษัท เทรชเชอร์ส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

TREASHERS DEVELOPMENT CO., LTD.

บริษัท บริษัท เทรชเชอร์ส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (ID: 0105522014694) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/8/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 717 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกข้าวเจ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105522014694
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/8/2522 พ.ศ.
(44 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
01121 การปลูกข้าวเจ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง