บริษัท แฟเซ็ท จำกัด

FACET COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522014341
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2522 พ.ศ. (44 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 259/8-9 ถนนพัฒนาการทางไปสถานีหัวหมาก แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน