บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

NATION ADTRUTAINMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522008864
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2522 พ.ศ. (45 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
1/5/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 41,250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1858/123-124 ชั้นที่ 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน