บริษัท วิง บีน รีเซอร์จ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทย) จำกัด

VING BEN RESROTS & DEVELOPMENT CORPORATION (THAI) CO., LTD.

บริษัท บริษัท วิง บีน รีเซอร์จ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทย) จำกัด (ID: 0105522005571) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 946 (ห้อง 808 อาคารดุสิตธานี ชั้น 8) ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การปลูกข้าวเจ้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105522005571
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2522 พ.ศ.
(45 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/3/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
01121 การปลูกข้าวเจ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง