บริษัท เอส.ซี.เอส.แอนด์ บราเดอร์ จำกัด

S. C. S. AND BRATHER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522005482
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2522 พ.ศ. (45 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
16/3/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน