บริษัท กิจไพบูลย์ค้ากระดาษ จำกัด

KIJ PAIBOON PAPER CO. LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522005466
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2522 พ.ศ. (45 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/3/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 81 ถนนเฉลิมเขต 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน