บริษัท ดี.วี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

D.V.U. EFNTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521023657
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/12/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1112/49 ศูนย์การค้าพระโขนง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น