บริษัท ซินเฮงง้วนเอกฮวด จำกัด

SIN HENG NGUAN EG HUAT CO, LTD.

บริษัท บริษัท ซินเฮงง้วนเอกฮวด จำกัด (ID: 0105521016995) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2521 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4 ตรอกไกร ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105521016995
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2521 พ.ศ.
(45 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/9/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
46411 การขายส่งด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง