บริษัท ชัยวัฒน์เท็กส์ไทล์ จำกัด

CHAI WAT TEXTILE CO. LTD.

บริษัท บริษัท ชัยวัฒน์เท็กส์ไทล์ จำกัด (ID: 0105521011934) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/7/2521 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 214 ตรอกชุ่ม ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105521011934
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/7/2521 พ.ศ.
(46 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
18/7/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
46411 การขายส่งด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง