บริษัท โตเกียวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

TOKYO FOOD STUFFY INDUSTRIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521008372
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2521 พ.ศ. (46 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
25/5/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4359 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี