บริษัท ทิมคอนบรูวอยล์ จำกัด

TIMCON BRUEVOIL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521004750
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2521 พ.ศ. (46 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/3/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63-65 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้