บริษัท อ.พ.ช. วัสดุก่อสร้าง จำกัด

O.P.C. COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105520015952
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2520 พ.ศ. (46 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/11/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137/1 ถนนบริพัฒร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก