บริษัท ยูนีเซิร์ฟ จำกัด

UNISERV CO., LTD.

บริษัท บริษัท ยูนีเซิร์ฟ จำกัด (ID: 0105520004217) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/4/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 95 ราชดำริอาเขต ชั้น 7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520004217
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/4/2520 พ.ศ.
(47 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/4/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง