บริษัท เพสคอม จำกัด

PAESCOM COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เพสคอม จำกัด (ID: 0105519014166) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/12/2519 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1037 ชั้น 3 เพลินจิตอาเขตต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105519014166
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/12/2519 พ.ศ.
(47 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/12/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง