บริษัท สยามโฟพี จำกัด

SIAM FOUR p. CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519010012
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2519 พ.ศ. (47 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/9/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 469/8 ซอยวัฒนะสิน ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง