บริษัท ศรวรุณ จำกัด

SORNWAROON COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518000633
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2518 พ.ศ. (49 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/1/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 148 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท (ปากซอย 6) แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้