บริษัท ควีนสเจมส์เซนเตอร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516012871
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2516 พ.ศ. (50 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/11/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23/1-6 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ