บริษัท เฟิสท์เยมส์เทรดดิ้ง จำกัด

FIRST GEMS TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516009901
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/9/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 138/1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ