บริษัท เอส.บี.จิวเวลรี่ จำกัด

S.B. JEWELRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516009731
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/9/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/9/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 176/1 ถนนเดโซ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ