บริษัท ไทย - แจแปนเอ็กเพรส จำกัด

THAI-JAPAN EXPRESS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516006634
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 744/8 ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ