บริษัท ศูนย์พลอยสากล จำกัด

WORLDWIDE-GEMS CENTER LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516006561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 256 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ