บริษัท ยาดายา เทรดดิ้ง จำกัด

YADAYA TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516006456
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
20/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 115/99 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ