บริษัท สากลมณี จำกัด

FIRST INTERNATIONAL GEMS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516004763
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2516 พ.ศ. (51 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
9/5/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 40 หมู่บ้านเคหะนคร 1 สุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) ถนนสุขุมวิท แขวงหนองบอน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ