บริษัท ทวียศเทรดดิ้ง จำกัด

TAVEYODTRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516004330
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2516 พ.ศ. (51 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
26/4/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 885/1 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ