บริษัท ศรีจินดา จำกัด

RUPPENTHAL THAILAND COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516003031
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 39/11-12 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ