บริษัท เชียงเฮงเทรดดิ้ง จำกัด

SHIANG HENG TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515008544
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/11/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 785,717,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 38 ชั้น 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ