บริษัท เครสท์โก้ จำกัด

CRESTCO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515001426
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2515 พ.ศ. (52 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/3/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 234 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค