บริษัท เศรษฐภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด

S.P. COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515001108
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2515 พ.ศ. (52 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/2/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 112 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า