บริษัท เมืองทองมหาทุน จำกัด

MAUNG THONG WAREHOUSE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105506000358
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2506 พ.ศ. (61 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/2/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 98 สุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น