บริษัท ธานินทร์อุตสาหกรรม จำกัด

TANINH INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ธานินทร์อุตสาหกรรม จำกัด (ID: 0105505001768) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/10/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 52 สุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105505001768
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/10/2505 พ.ศ.
(61 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/10/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
140,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง