บริษัท โรงรับจำนำน่ำเลี้ยง จำกัด

บริษัท บริษัท โรงรับจำนำน่ำเลี้ยง จำกัด (ID: 0105501000775) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/7/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1909-1911 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการของโรงรับจำนำ มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105501000775
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/7/2501 พ.ศ.
(66 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
17/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
64925 การบริการของโรงรับจำนำ

บริษัทที่คล้ายคลึง