บริษัท ไทยกิติกร จำกัด

THE THAI KITIKORN CO., LTD

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105498000170
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ถนนบุญศิริ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น