บริษัท มิตร จำกัด

MIT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท มิตร จำกัด (ID: 0105497001369) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/12/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 14/2 ถนนสุริวงษ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105497001369
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/12/2497 พ.ศ.
(69 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง