บริษัท นครช่างกล จำกัด

NAKORN CHANGKOL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท นครช่างกล จำกัด (ID: 0105497001156) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 66 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105497001156
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2497 พ.ศ.
(69 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/11/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง