บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งประเทศไทย จำกัด

THE THAILAND SUGAR CORPORATION LTD.

บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งประเทศไทย จำกัด (ID: 0105496000440) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/4/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1091/88-89 ศูนย์การค้านครหลวง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย มีทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105496000440
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/4/2496 พ.ศ.
(71 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
45,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง