บริษัท เลี่ยงเอี้ยะไถ่ จำกัด

LIANG YEAK THYE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105492000798
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/7/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 4 บ้านวาปี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น