บริษัท บางกะปิ จำกัด

BANGKAPI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105489000138
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2489 พ.ศ. (78 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/2/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1271/3 ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น