บริษัท แสงบูรพา จำกัด

บริษัท บริษัท แสงบูรพา จำกัด (ID: 0105000001540) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/3/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4188 ค. ตรอกจันทร์ ถนนโปร่งอารมณ์ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105000001540
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/3/2496 พ.ศ.
(71 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง