ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ๊คชั่นเกียร์ ไฟร์อาร์มส์

ACTIONGEAR FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103563008727
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2563 พ.ศ. (3 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/6/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 321/32 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์