ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดับบลิว สตอรี่

TW STORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562018494
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2562 พ.ศ. (4 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/11/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5 อาคารเสรีสุขอพาร์ตเมนต์ ห้องเลขที่ 112 ชั้นที่ 1 ซอยอ่อนนุช 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น