ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิดเดิลแมน คอนสตรัคชั่น

MIDDLEMAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562013085
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2562 พ.ศ. (4 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/8/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 67/264 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 75 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น