ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พูล เอ็นจิเนียริ่ง

A POOL ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562002423
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2562 พ.ศ. (5 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/2/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/1062 ซอยรามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น