ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.88 ดีไซน์ แอนด์ บิลท์

S.N.88 DESIGN & BUILT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562001885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2562 พ.ศ. (5 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/1/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 110/76 ซอยเทียนทะเล20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น